Healthy Matters

黃藹怡醫生

家庭醫學專科醫生
語言 廣東話、英語
專業資格
澳洲雪梨大學內外全科醫學士 1992 | 香港家庭醫學學院院士 1998 | 澳洲皇家全科醫學院院士 1998 | 香港醫學專科學院院士(家庭醫學) 2001
診症地點
將軍澳
寶琳站A2出口
更多醫療專家
你是否黃藹怡醫生並希望更新診所資訊? 聯絡我們