Healthy Matters

鍾建南醫生

麻醉科醫生
語言 英語、廣東話
專業資格
香港大學內外全科醫學士 1992 | 香港麻醉科醫學院院士 2000 | 香港醫學專科學院院士(麻醉科) 2000 | 香港麻醉科醫學院疼痛科文憑 2007
診症地點
跑馬地
銅鑼灣站A出口
更多醫療專家
你是否鍾建南醫生並希望更新診所資訊? 聯絡我們