Healthy Matters

鄭偉國醫生

普通科醫生
語言 廣東話、英語、普通話
專業資格
澳洲雪梨大學內外全科醫學士 1994 | 香港家庭醫學學院家庭醫學文憑 2006
診症地點
金鐘
金鐘站A出口
金鐘
金鐘站A出口
更多醫療專家
你是否鄭偉國醫生並希望更新診所資訊? 聯絡我們