Healthy Matters

葉學韶牙醫

牙醫
語言 英語、普通話、廣東話
專業資格
香港大學牙醫學士 (榮譽) | 香港大學牙醫碩士 (口腔頷面外科) | 澳紐皇家牙科醫學院院士 | 英國愛丁堡皇家外科醫學院口腔外科學院員 | 香港大學口腔頷面外科高級文憑 | 香港牙科醫學院院士 (口腔頷面外科) 專科 | 香港醫學專科學院院士 (牙科) | 香港大學牙醫碩士 (植齒科)
診症地點
沙田
沙田站A出口
尖沙咀
尖沙咀站A2出口
旺角
旺角站E1出口
大埔
大埔墟站A2出口
尖沙咀
尖沙咀站A2出口
更多醫療專家
你是否葉學韶牙醫並希望更新診所資訊? 聯絡我們