Healthy Matters

林觀禮醫生

兒科醫生
語言 普通話、廣東話、英語
專業資格
香港大學內外全科醫學士 1978 | 英國倫敦大學兒科文憑 1984 | 英國格拉斯哥大學兒科文憑 1984 | 英國皇家內科醫學院院士 1984 | 香港醫學專科學院院士(兒科) 1993 | 香港兒科醫學院院士 1995 | 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士 1997
診症地點
旺角
旺角站D2出口
更多醫療專家
你是否林觀禮醫生並希望更新診所資訊? 聯絡我們