Healthy Matters

李志謙醫生

兒科醫生
語言 英語、普通話、廣東話
專業資格
香港大學內外全科醫學士 1980 | 英國倫敦大學兒科文憑 1985 | 英國倫敦大學熱帶病及生學文憑 1986 | 英國愛丁堡大學社區兒科衛生學文憑 1986 | 英國皇家內科醫學院院士 1986 | 香港兒科醫學院院士 1993 | 香港醫學專科學院院士(兒科) 1993 | 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士 2000 | 英國格拉斯哥皇家學院內科榮授院士 2000
診症地點
荃灣
荃灣站A3出口
更多醫療專家
你是否李志謙醫生並希望更新診所資訊? 聯絡我們