Healthy Matters

施珮嘉醫生

家庭醫學專科醫生
專業資格
香港大學內外全科醫學士 | 澳洲皇家全科醫學院院士 | 香港家庭醫學學院院士 | 香港醫學專科學院院士 (家庭醫學)
診症地點
中環
中環站G出口
更多醫療專家
你是否施珮嘉醫生並希望更新診所資訊? 聯絡我們