Healthy Matters

戴玉平醫生

外科醫生
語言 廣東話、英語、普通話
專業資格
英國倫敦大學內外全科醫學士 1981 | 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士 1988 | 香港外科醫學院院士 1991 | 香港醫學專科學院院士 (外科) 1993
診症地點
中環
中環站D2出口
中環
中環站D2出口
尖沙咀
尖東站L5出口
更多醫療專家
你是否戴玉平醫生並希望更新診所資訊? 聯絡我們