Healthy Matters

張永融醫生

整形外科醫生
語言 英語、廣東話
專業資格
香港大學內外全科醫學士 1989 | 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士 1994 | 英國格拉斯哥皇家醫學院外科院士 1994 | 香港醫學專科學院院士 (外科) 1998
診症地點
尖沙咀
尖沙咀站F出口
中環
中環站D2出口
中環
中環站K出口
更多醫療專家
你是否張永融醫生並希望更新診所資訊? 聯絡我們