Healthy Matters

宋大偉醫生

家庭醫學專科醫生
語言 英語、廣東話
專業資格
香港大學內外全科醫學士 1972 | 香港家庭醫學學院院士 1984 | 香港醫學專科學院院士(家庭醫學) 1993
診症地點
深水埗
深水埗站D2出口
更多醫療專家
你是否宋大偉醫生並希望更新診所資訊? 聯絡我們