Healthy Matters

周鴻燦醫生

骨科醫生
語言 廣東話、英語
專業資格
香港大學內外全科醫學士 | 英國愛丁堡皇家外科醫學院院員 | 香港骨科醫學院院士 | 英國愛丁堡皇家外科醫學院骨科院士 | 香港醫學專科學院院士 (骨科)
診症地點
中環
中環站D2出口
尖沙咀
尖東站L5出口
中環
中環站C出口
更多醫療專家
你是否周鴻燦醫生並希望更新診所資訊? 聯絡我們