Healthy Matters

何志謙醫生

耳鼻喉科醫生
語言 英語、廣東話、普通話
專業資格
澳洲墨爾本大學內外全科醫學士 1997 | 澳洲皇家外科醫學院院士 2009
診症地點
中環
中環站G出口
更多醫療專家
你是否何志謙醫生並希望更新診所資訊? 聯絡我們