Healthy Matters

何偉祺醫生

耳鼻喉科醫生
語言 廣東話、英語
專業資格
香港中文大學內外全科醫學士 1996 | 英國愛丁堡皇家外科醫學院院員 1999 | 英國愛丁堡皇家外科醫學院耳鼻喉科院士 2004 | 香港耳鼻喉科醫學院院士 2004 | 香港醫學專科學院院士 (耳鼻喉科) 2004
診症地點
馬鞍山
馬鞍山站B出口
旺角
旺角站E1出口
更多醫療專家
你是否何偉祺醫生並希望更新診所資訊? 聯絡我們